Komunikacja Interpersonalna

Temat szkolenia:
Komunikacja Interpersonalna
Opis szkolenia:
Komunikacja interpersonalna obejmuje szeroki zakres umiejętności przydatnych każdemu, niezależnie od wieku, płci i profesji. Szkolenie z Komunikacji Interpersonalnej to propozycja dla osób, które chcą doskonalić skuteczność komunikatu i relacje z „patrnerem”. Realizowane ćwiczenia pozwalają utrwalić skuteczną argumentację oraz umiejętność słuchania.
Korzyści dla uczestników:
– utrwalenie umiejętności słuchania rozmówcy;

– umiejętność „przełamywania” barier komunikacyjnych;

– poznanie procesu budowania zaufania;

– umiejętność komunikacji i skutecznego argumentowania;

– poznanie technik radzenia sobie z „trudnym” rozmówcą;

– zdolność osiągania kompromisów w przypadku rozbieżnych stanowisk.
Specjalne wymagania:
brak
Program szkolenia:
Znaczenie komunikacji

– co to jest komunikacja;

– wady i zalety komunikacji jedno i dwustronnej;

– poznanie mocnych i słabych stron własnego stylu komunikowania się.

Techniki interpersonalne

– zasady tworzenia pozytywnych relacji w pracy;

– techniki doskonalenia kontaktów z ludźmi;

– wywieranie wpływu na innych.

Wpływ typu osobowości na styl komunikowania się

– poznanie własnego typu osobowości;

– cechy i sposoby postępowania.

Komunikacja niewerbalna Język ciała znaczy więcej niż słowa

– kanały komunikacji niewerbalnej;

– wyrażanie zachęty lub odrzucenia za pomocą mowy ciała;

Komunikacja werbalna

– przekazywanie wyraźnych informacji;

– rodzaje pytań i ich zastosowanie.

Systemy reprezentacji

– znaczenie znajomości, identyfikacji i umiejętności dopasowania się;

– wzrokowiec, słuchowiec, kin estetyk.

Bariery utrudniające skuteczną komunikację

– bariery fizyczne i psychologiczne;

– przezwyciężanie barier.

Znaczenie aktywnego słuchania

– dlaczego nie słuchamy;

– kroki zmierzające ku aktywnemu słuchaniu;

– bariery utrudniające uważne słuchanie.

Podstawy analizy tradycyjnej Stan ego: rodzicielski, dorosły, dziecięcy

Transakcje komplementarne, skrzyżowane i ukryte
Liczba uczestników:
3 max 8
Czas:
16 h, 2 dni
Cena:
800 PLN
Miejsce:
Warszawa, Trójmiasto
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat w języku polskim i angielskim.

W przypadku płatności za szkolenie ze środków budżetowych nie jest doliczana stawka VAT.

Istnieje możliwość zrealizowania szkolenia na terenie Polski i UE.
Trener:
Marcin Rykowski
Zgłoszenia:
mobile: +48 602 320 540

e-mail: ntip@ntip.pl

Scroll to Top