Kategoria: Aktualności

Budujemy Wizerunek

Budowanie własnego wizerunku polega na …

… kreowaniu i utrwalaniu w umysłach ludzi faktu istnienia oraz pozytywnego wizerunku nas samych. Aby sprzedać

skutecznie swoją osobę musisz być spójny, wiarygodny i profesjonalny w swoich działaniach. Marka jaką zbudujemy

jest paszportem, który ludzie kojarzą z oferowanymi przez nas produktami czy usługami. Jest ona ściśle związana z

reputacją. Aby marka była kojarzoną z dobrą jakością musi mieć dobrą reputację i wierną grupę stałych

„kontaktów”. Umiejętność kreowania pozytywnego wizerunku jest jak każda inna dziedzina wiedzy bardzo przydatna

w życiu prywatnym jak i w karierze zawodowej, dająca duże efekty w autoprezentacji. Zapraszamy serdecznie na

szkolenie organizowane 7 styczeń 2016r. w Warszawie.

 

Program szkolenia:

– dowiesz się jak zbudować swoją markę,

– określisz cele i sposoby budowania wizerunku;

– nauczysz się jak wykorzystać w praktyce zasady savoir-vivru;

– uczestnicy poznają zasady etykiety biznesowej i dress codu, czyli „know how” skutecznej autoprezentacji.

 

.

 

Szkolenia Milordzie

Szkolenia dla Uczniów Szkół Średnich i Zawodowych

Już teraz rozwijasz pasje inwestując w przyszłość i karierę zawodową

Dajemy Ci profesjonalne szkolenia za 10% ceny

Program szkolenia dostosowany do Twoich potrzeb

Warsztaty prowadzą praktycy z doświadczeniem

 

Warsztaty dla szkół średnich w województwie pomorskim
prowadzone są nieodpłatnie.

 

Szkolenie dedykowane dla uczniów szkół średnich:

 

 • Wystąpienia Publiczne i Sztuka Prezentacji
 • Kryminalistyka Cyfrowa i Bezpieczeństwo Sieci Komputerowych
 • Grafika Komputerowa GIMP
 • Autoprezentacja
 • Projektowanie Stron WWW
 • Komunikacja Interpersonalna
 • Sztuka Negocjacji
 • Kreowanie Wizerunku
 • Projektowanie i Prowadzenie Kampanii Marketingowych
 • Doradztwo Zawodowe – Indywidualna Ścieżka Kariery

 

Szczegółowy programy znajdziecie w zakładce [Szkolenia]

Min 80 % zajęć to warsztaty.

 • Czas:10 h
 • Cena:tylko 250 PLN/os.
 • Zapisy: wyślij swoje zgłoszeniena e-mail: marcinj@ntip.pl

lub zadzwoń +48 602 320 540

 

Warsztaty dla Licealistów

Milanówek, ZS nr 1 w Milanówku

Bezpłatne Warsztaty dla Licealistów – Wystąpienia Publiczne i Sztuka Prezentacji
ZS nr 1 w Milanówku
klasy: II A, II D i II E

Korzyści dla uczestników:
– dowiesz się jak przygotować skuteczna prezentację,
– poznasz narzędzia, dzięki którym bez trudu odnajdziesz się w sytuacji wystąpień publicznych,
– posiądziesz wiedzę jak efektywnie korzystać z możliwości, jakie stwarza kontakt z ludźmi i mediami.

W programie m.in.:
– grzechy główne prezentacji;
– forma prezentacji;
– przygotowanie prezentacji;
– zdefiniowanie celów prezentacji;
– określenie tematyki;
– analiza publiczności;
– potrzeby osobiste i biznesowe słuchaczy – sposoby skutecznej argumentacji;
– jak ludzie słuchają – komunikacja w prezentacji;
– programatory pozytywne i negatywne;
– narzędzia i mechanizmy wpływające na większe możliwości zapamiętania informacji;
– radzenie sobie z tremą;
– dobór pomocy audiowizualnych;
– jak ludzie rozumieją to co widzą;
– przygotowanie wstępu i zakończenia;
– sposoby rozpoczynania prezentacji;
– co jest ważne a czego unikać w zakończeniu prezentacji;
– prowadzenie prezentacji;
– zarządzanie przestrzenią;
– trudni uczestnicy prezentacji.

Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości przy współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku
Organizator: www.ntip.pl
Współorganizator: www.zs1-milanowek.pl

Serdecznie Zapraszamy

Audyt Systemu Zarządzania Bezpiecze. Informacji wg ISO/IEC 27001:2017

Celem Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
wg ISO/IEC 27001:2017 jest:

 

Celem audytu jest wykonanie zewnętrznej, niezależnej oceny danej organizacji, a konkretnie jej systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do międzynarodowej normy ISO/IEC 27001:2017.

Zgodnie z powyższą normą uwzględniane są polityki i procedury wewnętrzne, standardy międzynarodowe, przepisy prawa krajowego oraz prawa międzynarodowego. Wynikiem audytu jest raport poaudytowy zawierający:

 • ocenę poziomu bezpieczeństwa informacji w organizacji,

 • poziom zachowana integralności, poufności i niezawodności informacji,

 • zidentyfikowane niezgodności z normą ISO/IEC 27001:2017,

 • określenie przyczyny niezgodności,

 • ocenę potrzeby podjęcia działań przeciwdziałających wystąpieniu niezgodności,

 • wskazanie potrzebnych działań korygujących,

 • wytyczne i zalecenia służące dostosowaniu do normy ISO/IEC 27001:2017 oraz podnoszące bezpieczeństwo Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

1. Uzyskanie Certyfikatu ISO/IEC 27001:2017.

2. Potwierdzenie zgodności posiadanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji z normą ISO/IEC 27001:2017.

3. Przygotowanie do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  ISO/IEC 27001:2017.

4. Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji zgodnej z:

 • Rozporządzeniem w sprawie KRI (Dz. U. z 2012r. poz. 526),
 • Normą PN ISO/IEC 27001:2017,
 • Ustawą o Ochronie Danych Osobowych,
 • Rozporządzeniem UE dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

 

Audyt oparty na wytycznych normy ISO/IEC 27001:2017 obejmuje, m. in.:

 • analizę polityki bezpieczeństwa informacji oraz wynikających z niej procedur i zarządzeń,
 • analizę zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • zarządzanie aktywami,
 • bezpieczeństwo zasobów ludzkich,
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
 • zarządzanie systemami i sieciami,
 • kontrolę dostępu,
 • pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych,
 • zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,
 • zarządzanie ciągłością działania.

 

Kryteria audytu

Aktualne wydania dokumentów odniesienia stosowanych przez zespół audytorów:

 • ISO/IEC 17799:2007,
 • ISO/IEC 27000:2017,
 • ISO/IEC 27002:2017,
 • ISO/IEC 27001:2017,
 • ISO/IEC 27037:2016,
 • ocena polityki bezpieczeństwa informacji,
 • ocena instrukcji postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę,
 • ocena instrukcji zarządzania systemem informacyjnym oraz inne dokumenty wynikające z PBI,
 • zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. z późn. zmianami;
 • zgodność z Rozporządzeniem UE w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • zgodność z rozporządzeniem MSWiA z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 

Czas i koszt audytu

 • ustalany indywidualnie,
 • przygotowanie oferty wymaga określenia celu audytu, doboru kryteriów audytowych oraz zebrania podstawowych informacji o posiadanej dokumentacji oraz infrastrukturze organizacji.
 • ofertę wraz z kosztorysem audytu przedstawiamy niezwłocznie po otrzymaniu powyższych informacji.

 

Audytor Wiodący

Marcin Jastrzębski – ekspert ds. bezpieczeństwa informacji, czynny audytor. W latach 2005-2011 był pracownikiem etatowym Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie z funkcją Koordynatora Rektora ds. Współpracy z ABW, SKW oraz IBM. Od 2008r. Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości. W zakresie bezpieczeństwa informacji realizował projekty m. in. dla Polskiego Holdingu Zbrojeniowego BUMAR, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, – Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz wielu podmiotów prywatnych. Posiadane certyfikaty – Oficer bezpieczeństwa informacji niejawnych PL, UE i NATO w systemach IT; Specjalistads. Kryminalistyki Cyfrowej i Bezpieczeństwa Sieci; Audytor Wiodący ISO 9001; ISO 22301; ISO 27001; oraz ISO 27037.

Zaufały nam: spółki wchodzące w skład Polskiego Holdingu Zbrojeniowego, urzędy centralne, agencje rządowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa krajowe.

Szkolenie Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2017

Audytor Wiodący ISO/IEC 27001

Opis szkolenia:
Bezpieczeństwo informacji jest postrzegane jako ważny proces, którym należy prawidłowo i skutecznie zarządzać, ma on znaczący wpływ na zdolność organizacji do dostarczania produktów klientom bądź świadczenia usług zgodnych z oczekiwaniami. Proponowane szkolenie umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu oceny zdolności organizacji do zarządzania ryzykami oraz wszystkimi aspektami bezpieczeństwa. Celem kursu jest dostarczenie cennych wskazówek poprzez ukazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

ISO 27001 to jedyna poddawana audytom norma międzynarodowa, która określa wymogi dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Norma ta została opracowana w celu zapewnienia wyboru adekwatnych i proporcjonalnych środków bezpieczeństwa.

Norma ISO 27001 jest także efektywna w przypadku organizacji, które zarządzają informacjami w czyimś imieniu, na przykład podwykonawców usług informatycznych. Może służyć do zapewnienia klientów, że ich informacje są odpowiednio chronione. Norma ta jest szczególnie przydatna tam, gdzie ochrona informacji ma znaczenie zasadnicze, na przykład w sektorach finansów, opieki medycznej, publicznym i informatycznym.
Program szkolenia:

 

Kreowanie Wizerunku Jak zbudować własną markę – szkolenie z kreowania wizerunku

Temat szkolenia: Kreowanie Wizerunku
Opis szkolenia:

Kreacja własnego wizerunku – polega na kreowaniu i utrwalaniu w umysłach ludzi faktu istnienia oraz pozytywnego wizerunku nas samych. Aby sprzedać skutecznie swoją osobę musisz być spójny, wiarygodny i profesjonalny w swoich działaniach. Marka jaką zbudujemy jest koncepcją, którą ludzie kojarzą z oferowanymi przez nas produktami czy usługami. Jest ona ściśle związana z reputacją. Aby marka była kojarzoną z dobrą jakością musi mieć dobrą reputację i wierną grupę stałych „kontaktów”. Umiejętność kreowania pozytywnego wizerunku jest jak każda inna dziedzina wiedzy bardzo przydatna w życiu prywatnym jak i w karierze zawodowej, dająca duże efekty w autoprezentacji.

Korzyści dla uczestników: – dowiesz się jak zbudować swoją markę,

– określisz cele i sposoby budowania wizerunku;

– nauczysz się jak wykorzystać w praktyce zasady savoir-vivru;

– uczestnicy poznają zasady etykiety biznesowej i dress codu, czyli „know how” skutecznej autoprezentacji.

Specjalne wymagania:   brak
Program szkolenia: Kreuj Swój wizerunek świadomie

– Twoje Public Relations (prywatnie i w świecie biznesu);

– od czego zaczynamy budowanie marki;

– określamy cel kreowanego wizerunku;

– pierwsze 2 sekundy mogą zmienić wszystko (efekt aureoli);

– otwórz się na zmianę, bo bez zmian nie ma progresu, pozytywne strony tego procesu.

„Jak Cię widzą…” – rola wyglądu w budowaniu wizerunku

– garderoba bizneswoman i biznesmana, czyli jak wyglądać doskonale od stóp do głów;

– rola kolorów w kreowaniu wizerunku;

– dodatki są jak przyprawy…małe, lecz zmieniają wszystko;

Najwięcej mówi o Tobie komunikacja niewerbalna

– ile i co zapamiętają inni po spotkaniu z Tobą;

– „Diabeł tkwi w szczegółach”, czyli duża rola małych rzeczy: zapachu, uśmiechu, gestu, mimiki, głosu i postawy ciała;

Etykieta biznesowa – Kultura przede wszystkim.

– kto? gdzie? kiedy? z kim? przedstaw się, przywitaj, spotkaj i wiedz, co robisz;

– precedencja, czyli kto ma pierwszeństwo i dlaczego (w biurze, samochodzie, windzie);

– spotkania biznesowe przy stole, czyli wszystko o zapraszaniu, jedzeniu, płaceniu, dziękowaniu

Technika swoją drogą, a maniery swoją…

– rola etykiety, czyli jak poprawnie i skutecznie porozumiewać się za pomocą telefonu i Internetu;

– wizytówka, wszystko o niej;

– przestrzeń własna – ile mówi o Tobie twoje doświadczenie, Twój profil w mediach społecznościowych.

Biznes z ludzką twarzą – o roli kompetencji miękkich w biznesie

– prowadzenie rozmów z Klientem, czyli czego od nas oczekują inni;

– słuchać…, jak to łatwo powiedzieć;

– okiełznać emocje, swoje i cudze – proste techniki na trudne zagadnienia.

Twoje wnętrze – to czego pozornie nie widać.

– spójność – jak dbać o wiarygodność;

– zaufanie…jak je budować. Jaką rolę pełni w kontaktach z innymi;

– wpływ Twoich osobistych zainteresowań na kreatywność i relacje międzyludzkie;

– charyzma, jak ją kształtować, żeby była widoczna.

Liczba uczestników: 4 max 10
Czas:  16 h, 2 dni
Cena:  1200 PLN
Miejsce:  Warszawa, Gdynia, Kraków, Wrocław, Poznań, inne
Informacje dodatkowe: Certyfikaty są w języku polskim i angielskim.

W przypadku płatności za szkolenie ze środków budżetowych nie jest doliczana stawka VAT

Istnieje możliwość zrealizowania szkolenia na terenie UE

Trener:   Marcin Rykowski
Zgłoszenia: mobile: +48 602 320 540,

e-mail: ntip@ntip.pl