Aktualności

Szkolenie Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2017

Audytor Wiodący ISO/IEC 27001

Opis szkolenia:
Bezpieczeństwo informacji jest postrzegane jako ważny proces, którym należy prawidłowo i skutecznie zarządzać, ma on znaczący wpływ na zdolność organizacji do dostarczania produktów klientom bądź świadczenia usług zgodnych z oczekiwaniami. Proponowane szkolenie umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu oceny zdolności organizacji do zarządzania ryzykami oraz wszystkimi aspektami bezpieczeństwa. Celem kursu jest dostarczenie cennych wskazówek poprzez ukazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

ISO 27001 to jedyna poddawana audytom norma międzynarodowa, która określa wymogi dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Norma ta została opracowana w celu zapewnienia wyboru adekwatnych i proporcjonalnych środków bezpieczeństwa.

Norma ISO 27001 jest także efektywna w przypadku organizacji, które zarządzają informacjami w czyimś imieniu, na przykład podwykonawców usług informatycznych. Może służyć do zapewnienia klientów, że ich informacje są odpowiednio chronione. Norma ta jest szczególnie przydatna tam, gdzie ochrona informacji ma znaczenie zasadnicze, na przykład w sektorach finansów, opieki medycznej, publicznym i informatycznym.
Program szkolenia: