Powołanie Stowarzyszenia Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości

Powołanie Stowarzyszenia 7.06.2008

I Zebranie Walne Członków Założycieli powołało do życia Stowarzyszenie:

uchwalono Statutu Stowarzyszenia,
wybrano Władze Stowarzyszenia,
powołano Komitet Założycielski.

23.10.2008

Koniec procesu rejestracyjnego. Wpisanie Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego

oraz Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.

Scroll to Top