Proces Certyfikacji

Na czym polega proces certyfikacji?

 

  • Nawiązanie kontaktu – Należy skontaktować się z nami (można skorzystać z formularza w zakładce kontakt) w celu  przekazania nam swoich potrzeb, abyśmy mogli określić najbardziej dopasowany pakiet usług.
  • Oferta – Przedstawimy ofertę zawierającą informacje dotyczące kosztów i czasu potrzebnego do  przeprowadzenia procesu certyfikacji.
  • Szkolenia – upewnij się, że Twoje umiejętności i wiedza nadal są aktualne i zachowaj zgodność systemów  zarządzania. Sprawdź naszą ofertę szkoleń.
  • Spotkanie z zespołem przeprowadzającym ocenę – zostanie Państwu przydzielony Audytor NTiP, który będzie osobą kontaktową podczas trwania  procesu certyfikacji w późniejszym czasie. Pracownik ten będzie dysponować informacjami na  temat danego obszaru działalności biznesowej, co pozwoli na udzielenie przez niego wsparcia  w miarę postępów procesu audytu i certyfikacji.
  • Audyt wstępny – na Państwa życzenie możemy wykonać Analizę Luk zwaną także audytem wstępnym danego  systemu zarządzania pod kątem zgodności z odpowiednią normą, co umożliwia identyfikację słabych punktów, które należy doprowadzić do zgodności z określonymi wymaganiami przed przeprowadzeniem audytu certyfikującego.
  • Audyt Certyfikujący – proces certyfikacji składa się z dwóch etapów – Fazy I i Fazy II, fazy różnią się w zależności od wybranej normy.
  • Certyfikacja – po pomyślnym przejściu procesu certyfikacji wydamy odpowiedni certyfikat rejestracyjny,  ściśle opisujący zakres certyfikacji. Certyfikat jest ważny przez określony czas, w zależności od normy.
  • Dalsze doskonalenie – przydzielony Państwu Audytor NTiP będzie przeprowadzać audyty nadzorcze w celu wykazania  zgodności, zachęcamy do podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie norm ISO, dzięki bogatej ofercie  szkoleń Akademii NTiP w celu dalszego doskonalenia procesów działalności organizacji.
  • Zrozumienie statusu Państwa certyfikacji  – wydanie, odmowa, zawieszenie, wycofanie lub ograniczenie zakresu.