AAA Strona testowa nie podlinkowana ze strony

Testowa tabela 

Szkolenie Audytor Wiodący Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
wg ISO/IEC 27001:2017
Zaufały nam:
Spółki wchodzące w skład Polskiego Holdingu Zbrojeniowego, urzędy centralne, agencje rządowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe, sądy, biegli sądowi oraz małe i średnie podmioty prywatne. Akredytacja QC/06270012017
Opis szkolenia:
Bezpieczeństwo informacji jest postrzegane jako ważny proces, którym należy prawidłowo i skutecznie zarządzać, ma on znaczący wpływ na zdolność organizacji do dostarczania produktów klientom bądź świadczenia usług zgodnych z oczekiwaniami. Proponowane szkolenie umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu oceny zdolności organizacji do zarządzania ryzykami oraz wszystkimi aspektami bezpieczeństwa. Celem kursu jest dostarczenie cennych wskazówek poprzez ukazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacj

 

ISO 27001 to jedyna poddawana audytom norma międzynarodowa, która określa wymogi dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Norma ta została opracowana w celu zapewnienia wyboru adekwatnych
i proporcjonalnych środków bezpieczeństwa.

Norma ISO 27001 jest także efektywna w przypadku organizacji, które zarządzają informacjami w czyimś imieniu, na przykład podwykonawców usług informatycznych. Może służyć do zapewnienia klientów, że ich informacje są odpowiednio chronione. Norma ta jest szczególnie przydatna tam, gdzie ochrona informacji ma znaczenie zasadnicze, na przykład w sektorach finansów, opieki medycznej, publicznym i informatycznym.
Program szkolenia:

norma ISO 27001:2017,
bezpieczeństwo informacji,
ocena zagrożeń bezpieczeństwa i stopnia narażenia,
analiza, identyfikacja oraz zarządzanie ryzykiem,
wybór sposobów oceny bezpieczeństwa,
prowadzenie dziennika incydentów,
wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
audytowanie systemów zgodnie z ISO 27001:2017,
najlepsze standardy i techniki audytowania,
kierowanie zespołem audytorów systemu ISO 27001:2017,
techniki prowadzenia wywiadów,
raportowanie wyników audytu.

Informacje dodatkowe:
Szkolenie akredytowane – nr akredytacji QC/062700117  realizowane zgodnie z wytycznymi IRCA,
Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy ISO/IEC 27001:2017 lub 27001:2013,
Grupy szkoleniowe na szkoleniach otwartych liczą 3-6 osób,
Szkolenia e-learningowe organizowane są dla pojedynczych osób – 100% czasu szkolenia kursant realizuje w stałym kontakcie z trenerem,
Szkolenie kończy się egzaminem, którego rezultaty są podstawą do wydania certyfikatu ukończenia kursu audytora wiodącego ISO 27001:2014. Na egzamin składają się: ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy   teoretycznej  praktycznej, zaliczenie egzaminu pisemnego,
W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin. W trakcie szkolenia udostępnione zostaną szczegółowe informacje odnośnie egzaminu. Certyfikat uzyskania tytułu Audytora Wiodącego wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa. Certyfikaty są w języku polskim i angielskim.
Udział w szkoleniu uprawnia jego uczestnika do wyboru placówki naukowo-edukacyjnej, którą może odwiedzić wraz z najbliższą rodziną. Stowarzyszenie pokrywa koszty biletów uczestnika i jego najbliższej rodziny do maksymalnej kwoty 50 zł brutto. W przypadku kiedy kwota biletów przewyższa sumę 50 zł brutto różnicę w kosztach pokrywa uczestnik. Przykładowe placówki: Centrum Nauki Kopernik – Warszawa, Centrum Nauki Experyment – Gdynia, Hymanitarium Centrum Nauki – Wrocław.
Czas i koszt:
szkolenie otwarte 5 dni (z zakwaterowaniem) – 2900 zł netto,
szkolenie zamknięte 4 dni  – cena ustalana indywidualnie,
szkolenie e-learningowe 3 dni  – 1900 zł netto.
Miejsce:
Gdynia, Warszawa, Kraków, Pozna, Wrocław, Łódź, Bydgoszcz, Ustroń, inne
Trener:
Marcin Jastrzębski – ekspert ds. bezpieczeństwa informacji, czynny audytor. W latach 2005-2011 był pracownikiem etatowym Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie z funkcją Koordynatora Rektora ds. Współpracy z ABW, SKW oraz IBM. Od 2008r. Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości. W zakresie bezpieczeństwa informacji realizował projekty m. in. dla Polskiego Holdingu Zbrojeniowego BUMAR, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, – Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz wielu podmiotów prywatnych. Posiadane certyfikaty, m. in: Oficer bezpieczeństwa informacji niejawnych PL, UE i NATO w systemach IT, Specjalista ds. Kryminalistyki Cyfrowej i Bezpieczeństwa Sieci,  Audytor Wiodący ISO 9001, ISO 22301, ISO 27001, oraz ISO 27037.
Informacje:
mobile: +48 535 320 540
Zapisy:
e-mail: ntip@ntip.pl