Wdrożenie ISO 27001

ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma opracowana dla zarządzania bezpieczeństwem informacji. Określa ona wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zapewnia pewną ochronę i bezpieczeństwo wszelkich danych finansowych i poufnych, a zatem minimalizuje prawdopodobieństwo, że ktoś uzyska do nich dostęp w sposób nielegalny lub bez zezwolenia. Posiadając normę ISO/IEC 27001 okazujemy swoje zaangażowanie oraz zgodność z najlepszymi światowymi praktykami, zapewniając że w swojej działalności stawiamy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.

Korzyści płynące z Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:

  • Identyfikacja zagrożeń i wprowadzenie właściwych zabezpieczeń,
  • Wdrażanie zabezpieczeń w poszczególnych obszarach działalności,
  • Zdobycie zaufania Klientów w kwestii bezpieczeństwa danych,
  • Wykazanie zgodności i uzyskanie pierwszeństwa wyboru jako dostawca,
  • Spełnianie większej liczby wymogów przetargowych poprzez wykazywanie zgodności.

Norma zapewnia obszerne podstawowe ramy służące wyeliminowaniu ryzyka związanego z wyciekiem danych za pomocą odpowiednich działań i środków. Jest to idealny punkt wyjścia dla organizacji, które muszą zarządzać zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem informacji chcąc osiągnąć trwałość.

Posiadamy szkolenia oraz materiały dydaktyczne dla każdej firmy, bez względu na to, czy stawia swe pierwsze kroki związane z  tematem ISO/IEC 27001, czy też chce pogłębić dotychczasową wiedzę na temat tej normy. Przygotujemy dla Państwa  ofertę tak, aby wyeliminować zbędne zawiłości oraz koszty. Naszym celem jest pomóc Państwu dotrzeć szczęśliwie do celu podróży – wdrożenia normy ISO 27001–.

 

 

Scroll to Top