AUDYTY – AUDYT ISO/IEC 22301

aUDYT SYSTEMU ZARZĄDZANIA
CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

ISO/IEC 22301

CEL AUDYTU

Celem audytu jest wykonanie zewnętrznej, niezależnej oceny danej organizacji, a konkretnie jej systemu zarządzania ciągłością działania w odniesieniu do międzynarodowej normy ISO/IEC 22301:2020.

Cele audytu:

1. Uzyskanie Certyfikatu ISO/IEC 22301:2020.

2. Potwierdzenie zgodności posiadanego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania z normą ISO/IEC 22301:2020.

3. Przygotowanie do wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania  ISO/IEC 22301:2020.

4. Opracowanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnej z:

a) Rozporządzeniem w sprawie KRI (Dz. U. z 2012r. poz. 526),
b) Normą PN ISO/IEC 22301:2020,
c) Ustawą o Ochronie Danych Osobowych,
d) Rozporządzeniem UE dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

Wynikiem audytu jest raport poaudytowy zawierający:

a) ocenę poziomu skuteczności systemu zarządzania ciągłością działania w organizacji,
b) poziom zachowana integralności i niezawodności systemu zarządzania,
c) zidentyfikowane niezgodności z normą ISO/IEC 22301:2020,
d) określenie przyczyny niezgodności,
e) ocenę potrzeby podjęcia działań przeciwdziałających wystąpieniu niezgodności,
f) wskazanie potrzebnych działań korygujących,
g) wytyczne i zalecenia służące dostosowaniu do normy ISO/IEC 22301:2020 oraz podnoszące bezpieczeństwo Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

zAKRES I PROGRAM AUDYTU

Audyt oparty na wytycznych normy ISO/IEC 22301:2020 obejmuje, m. in.:

 • analizę polityki ciągłości dzialania oraz wynikających z niej procedur i zarządzeń,
 • analizę zarządzania ciągłościa działania,
 • przeprowadzenie BIA – Business Impact Analysis (analiza wpływu na biznes),
 • zarządzanie aktywami,
 • zasoby ludzkie,
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
 • zarządzanie systemami i sieciami,
 • kontrolę dostępu,
 • pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemu ciągłości działania,
 • zarządzanie incydentami związanymi z ciągłościa działania,
 • bezpieczeństwo informacji oraz komunikację w ciągłości działania.

KRYTERIA AUDYTU

Aktualne wydania dokumentów odniesienia stosowanych przez zespół audytorów:

 • ISO/IEC 22301:2020,
 • ISO/IEC 27000:2018,
 • ISO/IEC 27002:2022,
 • ISO/IEC 27001:2022,
 • ISO/IEC 27037:2016,
 • ocena polityki ciągłości działania,
 • ocena instrukcji postępowania w sytuacjach związanych incydentami ciągłości działania,
 • zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. z późn. zmianami;
 • zgodność z Rozporządzeniem UE w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • zgodność z rozporządzeniem MSWiA z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

INFORMACJE DODATKOWE

Czas i koszt audytu ustalany indywidualnie.
Przygotowanie oferty wymaga określenia celu audytu, doboru kryteriów audytowych oraz zebrania podstawowych informacji o posiadanej dokumentacji oraz infrastrukturze organizacji.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zgłoś się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top