RODO – WDROŻENIE

WDROŻENIE

RODO

Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przedsiębiorcy zobligowani są do dostosowania prowadzonych przez nie działalności do stawianych przez to rozporządzenie wymogów.
Celem wprowadzenia wymogów stawianych w rozporządzeniu jest stworzenie odpowiednich procedur, polityk, zasad i narzędzi, których zastosowanie zwiększy poziom bezpieczeństwa i zagwarantuje prawidłowe przetwarzanie danych osobowych.
Prawidłowe wdrożenie RODO w podmiocie może okazać się niezwykle istotne dla uniknięcia strat wizerunkowych i finansowych organizacji. 
Dlatego wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, oferujemy usługę wdrożenia RODO w Państwa strukturze.

 

AUDYT W ISTNIEJĄCYM SYSTEMIE

Proces wdrożenia warto rozpocząć od audytu istniejącego już w organizacji systemu ochrony danych osobowych.  Należy poddać weryfikacji zakres i cel przetwarzania danych pod kątem zgodności z RODO oraz przeprowadzić analizę dokumentacji wewnętrznej, skupiając się na jej aktualności i zgodności z postawionymi wymaganiami. Raport z audytu będzie podstawą do przedstawienia odpowiedniego sposobu dostosowania działalności podmiotu do przepisów prawa i ustalenia konieczności przygotowania/poprawy właściwej dokumentacji.

BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE

Istotnym dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w organizacji jest wdrożenie podstawowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego. W ramach wdrożenia RODO dostosowujemy infrastrukturę informatyczną tak, aby podlegała całkowitej ochronie i zapewniała dostępność, integralność i poufność przetwarzanych danych. 

WDROŻENIE RODO

Podjęte działania pozwolą na poprawne wdrożenie przepisów zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Należy także pamiętać o aktualizowaniu wiedzy pracowników i poinformowaniu ich o nowych obowiązkach wynikających z wdrożenia nowych przepisów.

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top