klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości, ul. Jodłowa 30, 84-240 Reda (KRS 0000314633. NIP 5862227201, REGON 220697545), zwana dalej „Administratorem”. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt pod adresem e-mail: marcinj@ntip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Scroll to Top