aUDYT zGODNOŚCI
Z DYREKTYWĄ NIS2

DYREKTYWA NIS2

16 stycznia 2023 r. w życie weszła Dyrektywa o Systemach sieciowych i informatycznych 2022/0383, która zmieniła kształt cyberbezpieczeństwa w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa ta ma na celu podniesienie i wzmocnienie standardów implementacji istniejących wytycznych bezpieczeństwa cybernetycznego w Unii. 

Dokument rozszerza zakres podmiotowy dotychczasowej Dyrektywy NIS m.in. o administrację publiczną, sektor żywności, ścieki, przemysł, zarzadzanie odpadami i przestrzeń kosmiczną oraz szerzej traktuje niektóre sektory (m.in. rozszerzenie zakresu infrastruktury cyfrowej).

Nowe przepisy powinny być stosowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 18 października 2024 r.

CEL AUDYTU

Celem audytu jest analiza i ocena zgodności przedsiębiorstwa z wymaganiami IT, które zostały określone w dokumencie NIS2. 

WDROŻENIE

Wdrożenie Dyrektywy NIS2 obejmuje:

  • Interpretację wymagań dyrektywy wobec podmiotu,
  • Analiza dokumentacji wewnętrznej (w tym procedur, polityk itd.) z wymaganiami Dyrektywy NIS2,
  • Określnie obszarów kluczowych, które podlegają regulacji wymagań wynikających z NIS2
  • Opracowanie i wdrożenie odpowiedniej dokumentacji,
  • Cykliczne szkolenia pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • Regularne aktualizacje i monitorowanie zmian z wymaganiami prawnymi 

INFORMACJE DODATKOWE

Czas i koszt audytu ustalany indywidualnie.
Przygotowanie oferty wymaga określenia celu audytu, doboru kryteriów audytowych oraz zebrania podstawowych informacji o posiadanej dokumentacji oraz infrastrukturze organizacji.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą- zgłoś się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top