MENU GŁÓWNE – Kontakt

KONTAKT

Proszę podać swoje imię i nazwisko
Proszę podać adres email
Witamy, proszę wpisać treść wiadomości.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości ul. Jodłowa 30, 84-240 Reda udostępnionych w wypełnionym przeze mnie formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji na wybrane szkolenie realizowane przez NTIP. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Oświadczam jednocześnie, że zostałem/am poinformowany o przysługujących mi prawach: wglądu do swoich danych, ich dowolnej modyfikacji oraz usunięcia ich, złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w w/w zakresie, (sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych skutkował będzie wyłączeniem z dalszego postępowania rekrutacyjnego), prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych osoby fizycznej, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

 

Numer rachunku bankowego

PKO BANK POLSKI
PL94 1020 1055 0000 9102 0301 9775

 
Scroll to Top