O NAS – DEKLARACJA STOSOWANIA

DEKLARACJA STOSOWANIA

Mając na celu zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie, Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych powierzonych przez strony zewnętrzne. Właściwe zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji opieramy na międzynarodowym standardzie normy ISO/IEC 27001:2022.

PLANOWANIE

Stawiając pierwszy krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa informacji w naszym podmiocie podjęliśmy próbę zidentyfikowania zagrożeń i ryzyk, które mogą mieć istotny wpływ na poziom jakości świadczonych usług. Opracowaliśmy więc plany działania, które pozwoliły na ich minimalizację. 

wYKONANIE

W celu realizacji określonych planów działania wdrożyliśmy odpowiednie procedury i zabezpieczenia, które pozwoliły na ochronę informacji przed zagrożeniami i ryzykami związanymi z bezpieczeństwem informacji. 

SPRAWDZENIE

Stale monitorujemy i prowadzimy nadzór nad procesami przetwarzania danych. Cyklicznie prowadzona analiza ryzyka pozwala na określenie, czy zastosowane procedury i zabezpieczenia są skuteczne w minimalizowaniu zagrożeń i ryzyk związanych z bezpieczeństwem informacji. 

WDROŻENIE

Naszym celem jest stałe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji poprzez optymalizację procedur i rozwiązań w obszarze infrastruktury technicznej. Nieustannie pracujemy nad tym, aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość na najwyższym poziomie, zgodnym z normą ISO/IEC 27001:2022.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top