CERTYFIKACJA – PROCES CERTYFIKACJI

PROCES CERTYFIKACJI

ETAP 1

KONTAKT 

Należy skontaktować się z nami w celu przedstawienia swoich potrzeb i oczekiwań. Następnie przedstawimy Państwu ofertę uwzględniającą koszt i czas potrzebny do przeprowadzenia procesu certyfikacji.

SPOTKANIE Z ZESPOŁEM

Zostanie Państwu przydzielony Audytor NTiP, który będzie osobą kontaktową podczas trwania procesu certyfikacji w późniejszym czasie. Pracownik ten będzie dysponować informacjami na temat danego obszaru działalności biznesowej, co pozwoli na udzielenie przez niego wsparcia w miarę postępów procesu audytu i certyfikacji.

ETAP 2

AUDYT WSTĘPNY 

Na Państwa życzenie możemy wykonać analizę luk zwaną także audytem wstępnym danego systemu zarządzania pod kątem zgodności z odpowiednią normą, co umożliwia identyfikację słabych punktów, które należy doprowadzić do zgodności z określonymi wymaganiami przed przeprowadzeniem audytu certyfikującego.

AUDYT CERTYFIKUJĄCY

Poces certyfikacji składa się z dwóch etapów – Fazy I i Fazy II, fazy różnią się w zależności od wybranej normy.

ETAP 3

CERTYFIKACJA

Po pomyślnym przejściu procesu certyfikacji wydamy odpowiedni certyfikat rejestracyjny, ściśle opisujący zakres certyfikacji. Certyfikat jest ważny przez określony czas, w zależności od normy.

DALSZE DOSKONALENIE

Przydzielony Państwu Audytor NTiP będzie przeprowadzać audyty nadzorcze w celu wykazania zgodności, w zależności od wyniku Państwa certyfikacja może zostać zawieszona, wycofana lub jej zakres może zostać ograniczony.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top