SZKOLENIA – AUDYTOR WIODĄCY – AUDYTOR WIODĄCY ISO/IEC 9001

aUDYTOR WIODĄCY

ISO/IEC 9001

OPIS SZKOLENIA

Udział w niniejszym szkoleniu daje uczestnikom umiejętności oraz wiedzę o kreowaniu i przeprowadzaniu audytów systemu zarządzania jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2015. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami projektowania, dokumentowania, wdrażania, audytowania i doskonalenia Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015.
Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności przeprowadzania audytu w oparciu o standardowe nauczanie w grupie, praktyczną naukę w grupach, warsztaty grupowe i otwartą dyskusję na forum.

pROGARM SZKOLENIA

  • Minimalna dokumentacja systemu ISO/IEC 9001:2015,
  • Porównanie zapisów normy do praktycznych rozwiązań i procedur,
  • Techniki prowadzenia audytu zarządzania jakością,
  • Dokumentacja i dowody z audytu,
  • Skuteczna komunikacja w trakcie prowadzenia wywiadów audytowych,
  • Kierowanie audytem systemu zarządzania jakością,
  • Sposoby prowadzenia przeglądów zarządzania systemem jakości,
  • Ścieżka certyfikacyjna ISO,
  • Raportowanie wyników audytu.

CERTYFIKATY

Szkolenie kończy się egzaminem, którego rezultaty są podstawą do wydania certyfikatu ukończenia kursu audytora wiodącego ISO 9001:2015. Na egzamin składają się: ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zaliczenie egzaminu pisemnego. W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin. W trakcie szkolenia udostępnione zostaną szczegółowe informacje odnośnie egzaminu. Certyfikat uzyskania tytułu Audytora Wiodącego wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa.


Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim opatrzone hologramem.

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie akredytowane  realizowane zgodnie z wytycznymi IRCA. Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy ISO/IEC 9001.

Szkolenie odbywa się w wersji stacjonarnej lub e-learningowej (na odległość za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top