RODO – SZKOLENIA OGÓLNE

SZKOLENIA OGÓLNE

RODO

OPIS SZKOLENIA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) reguluje przetwarzanie przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje danych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE.

Proponowane szkolenie przeznaczone jest dla osób przetwarzających dane osobowe, w szczególności dla administratorów danych oraz ich pracowników. Jest również odpowiednim szkoleniem wstępnym dla przyszłych Inspektorów Ochrony Danych, rozpoczynających poznawanie przepisów prawa z tego zakresu.

pROGRAM SZKOLENIA

Ramowy zakres szkolenia:

  • omówienie kluczowych terminów i definicji,
  • kategorie przetwarzania danych,
  • prawidłowe gromadzenie i przechowywanie danych,
  • prawa osób, których dane dotyczą,
  • obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego,
  • bezpieczeństwo i naruszenia danych,
  • dokumentacja przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie,
  • ocena ryzyka,
  • ochrona danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu,
  • kontrola i administracyjne kary pieniężne.

CERTYFIKATY

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty opatrzone hologramem i podpisem trenera prowadzącego.

Certyfikat uczestnictwa jest doskonałym dowodem na potwierdzenie rozszerzania swoich kompetencji.

DODATKOWE INFORMACJE

Szkolenie odbywa się w wersji stacjonarnej lub e-learningowej (na odległość za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top