CERTYFIKACJA – UZYSKANIE CERTYFIKACJI

UZYSKANIE CERTYFIKACJI

ISO/IEC

UZYSKANIE CERTYFIKATU

Przyznanie certyfikatu następuje przez Kierownika Jednostki Certyfikującej lub upoważnioną przez niego osobę, na wniosek lidera zespołu audytowego, po zakończeniu audytu z pozytywnym wynikiem.

Jeżeli umowa o certyfikację i prawo użytkowania znaku Jednostki Certyfikującej jest podpisana i należność za usługę certyfikacyjną uregulowana, to certyfikaty oraz sprawozdanie z audytu są przekazywane Klientowi. Okres ważności certyfikatu wynosi trzy lata, pod warunkiem, że w każdym roku okresu ważności przeprowadzony zostanie u Klienta przynajmniej jeden audyt nadzoru.

NADZOROWANIE SYSTEMU CERTYFIKACJI

Data corocznego audytu nadzoru nie może być późniejsza od daty referencyjnej tzn. od daty ostatniego dnia 2-go etapu audytu certyfikacyjnego plus 12 miesięcy (dla 1-go audytu nadzoru) i plus 24 miesiące (dla 2-go audytu nadzoru). Audyt nadzoru nie może być wykonany wcześniej niż trzy miesiące przed datą referencyjną.

Jeżeli audyt nadzoru nie został wykonany do daty referencyjnej to po tym terminie certyfikat zostaje zawieszony. W ciągu kolejnych trzech miesięcy można wycofać zawieszenie certyfikatu przeprowadzając audyt nadzoru, którego czas trwania może zostać powiększony. Decyzję o czasie trwania tego audytu podejmuje Kierownik Jednostki Certyfikującej. Jeżeli taki audyt nie zostanie wykonany certyfikat zostaje cofnięty.

CERTYFIKATY

Każdy audyt nadzoru łącznie z korekcjami dotyczącymi stwierdzonych niezgodności oraz zwolnieniem procesu w Jednostce Certyfikującej musi być zakończony nie później niż trzy miesiące po dacie referencyjnej.

W ramach każdego audytu nadzoru oceniane są zawsze kluczowe elementy SZ, audytorzy badają obszary: audytów wewnętrznych i przeglądów systemu, działań korygujących i zapobiegawczych, postępowania z reklamacjami, skuteczności systemu, wykorzystania certyfikatu i logo Jednostki Certyfikującej.

INFORMACJE DODATKOWE

Wymagane jest, aby w organizacji przed każdym audytem nadzoru przeprowadzony został kompletny audyt wewnętrzny oraz przegląd zarządzania.

Stwierdzone podczas audytu niezgodności skutkują postępowaniem analogicznym jak w drugim etapie audytu certyfikacyjnego. Po zakończeniu audytu nadzoru Klient otrzymuje sprawozdanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą- zgłoś się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top