SZKOLENIA – AUDYTOR WEWNĘTRZNY – AUDYTOR WEWNĘTRZNY ISO/IEC 22301:2014

aUDYTOR WEWNĘTRZNY

ISO/IEC 22301

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat przeprowadzania audytów i samooceny względem wymogów PN-EN ISO 22301:2020 oraz zapoznanie z system zarządzania ciągłością działania.

pROGARM SZKOLENIA

  • Omówienie wymagań normy ISO 22301.
  • Kompetencje oraz rola audytorów.
  • Planowanie audytów.
  • Przygotowanie do audytu.
  • Prowadzenie działań audytowych.
  • Dokumentowanie audytu.
  • Przygotowanie raportu z audytu.
  • Wdrożenie działań po audytowych.

CERTYFIKATY

Szkolenie kończy się egzaminem, którego rezultaty są podstawą do wydania certyfikatu ukończenia kursu audytora wewnętrznego ISO 22301. Na egzamin składają się: ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zaliczenie egzaminu pisemnego. W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin. W trakcie szkolenia udostępnione zostaną szczegółowe informacje odnośnie egzaminu. Certyfikat uzyskania tytułu Audytora Wewnętrznego wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim opatrzone hologramem.

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie akredytowane realizowane zgodnie z wytycznymi IRCA. Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy PN-EN ISO 22301:2020.

Szkolenie odbywa się w wersji stacjonarnej lub e-learningowej (na odległość za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top