SZKOLENIA – AUDYTOR WEWNĘTRZNY – Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 9001

aUDYTOR WEWNĘTRZNY

ISO/IEC 9001

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania jakością. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania jakością.
PN-EN ISO 9001 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełnić system zarządzania jakością. Jest to uniwersalny standard, który mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju prowadzonej działalności.

pROGARM SZKOLENIA

 • System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.
  Wymagania normy ISO 9001:2015.
  Omówienie metodyki przeprowadzenia audytu:
  – definicja audytu,
  – fazy aidytu,
  – cele audytu,
  – wyniki audytu.
 • Omówienie procedury związanej z audytem:
  – planowanie audytu,
  – przygotowanie do audytu,
  – tworzenie zapisów z audytu,
  – przygotowanie raportu z audytu,
  – wprowadzenie działań po audytowych.

CERTYFIKATY

Szkolenie kończy się egzaminem, którego rezultaty są podstawą do wydania certyfikatu ukończenia kursu audytora wiodącego ISO 9001:2015. Na egzamin składają się: ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zaliczenie egzaminu pisemnego. W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin. W trakcie szkolenia udostępnione zostaną szczegółowe informacje odnośnie egzaminu. Certyfikat uzyskania tytułu Audytora Wiodącego wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim opatrzone hologramem.

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie akredytowane realizowane zgodnie z wytycznymi IRCA. Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy ISO/IEC 9001.
Szkolenie odbywa się w wersji stacjonarnej lub e-learningowej (na odległość za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top