aUDYT zGODNOŚCI
Z USTAWĄ O KRAJOWYM SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

USTAWA O KRAJOWYM SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (dyrektywa 2016/1148), tzw. Dyrektywa NIS. 

Celem przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa było opracowanie uregulowań prawnych umożliwiających implementacje dyrektywy NIS oraz utworzenie efektywnego systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego na poziomie krajowym .

 

CEL AUDYTU

Celem audytu jest analiza i ocena zgodności przedsiębiorstwa z wymaganiami IT, które zostały określone w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Weryfikacja wymagań wynikających z ustawy o KSC obejmuje m.in.:

  • Analiza dokumentacji wewnętrznej (w tym procedur, polityk itd.) z wymaganiami ustawy,
  • Przeprowadzenie analizy skuteczności mechanizmów kontrolnych,
  • Sprawdzenie poziomu odpowiedniego reagowania na zdarzenia i incydenty w zakresie cyberbezpieczeństwa
  • Opracowanie raportu wraz z stwierdzonymi niezgodnościami i zaproponowanymi rekomendacjami

WDROŻENIE

Wdrożenie wymagań wynikających z ustawy o KSC obejmuje m.in.:

  • Interpretację wymagań ustawy wobec podmiotu,
  • Opracowanie i wdrożenie odpowiedniej dokumentacji,
  • Określnie obszarów kluczowych, które podlegają regulacji wymagań wynikających z ustawy
  • Cykliczne szkolenia pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • Regularne aktualizacje i monitorowanie zmian z wymaganiami prawnymi.

INFORMACJE DODATKOWE

Czas i koszt audytu ustalany indywidualnie.
Przygotowanie oferty wymaga określenia celu audytu, doboru kryteriów audytowych oraz zebrania podstawowych informacji o posiadanej dokumentacji oraz infrastrukturze organizacji.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą- zgłoś się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top