SZKOLENIA – AUDYTOR WIODĄCY – Audytor Wiodący ISO/IEC 27001

aUDYTOR WIODĄCY

ISO/IEC 27001

OPIS SZKOLENIA

Bezpieczeństwo informacji jest postrzegane jako ważny proces, którym należy prawidłowo i skutecznie zarządzać. Proces ten ma znaczący wpływ na zdolność organizacji do dostarczania produktów klientom, bądź świadczenia usług zgodnych z oczekiwaniami. Proponowane szkolenie umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu oceny zdolności organizacji do zarządzania ryzykami oraz wszystkimi aspektami bezpieczeństwa. Celem kursu jest dostarczenie cennych wskazówek poprzez ukazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

ISO 27001 to jedyna poddawana audytom norma międzynarodowa, która określa wymogi dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Norma ta została opracowana w celu zapewnienia wyboru adekwatnych i proporcjonalnych środków bezpieczeństwa. Norma ISO 27001 jest także efektywna w przypadku organizacji, które zarządzają informacjami w czyimś imieniu, na przykład podwykonawców usług informatycznych. Może służyć zapewnieniu klientów, że ich informacje są odpowiednio chronione. Norma ta jest szczególnie przydatna tam, gdzie ochrona informacji ma znaczenie zasadnicze, na przykład w sektorach finansów, opieki medycznej, publicznym i informatycznym.

 

pROGARM SZKOLENIA

Ramowy zakres szkolenia:

 • omówienie wymagań normy PN-EN ISO 27001:2023,

 • omówienie wymagań Załącznika A do normy ISO 27001

 • bezpieczeństwo informacji,

 • ocena zagrożeń bezpieczeństwa i stopnia narażenia,

 • analiza, identyfikacja oraz zarządzanie ryzykiem,

 • wybór sposobów oceny bezpieczeństwa,

 • prowadzenie dziennika incydentów,

 • wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

 • audytowanie systemów zgodnie z ISO 27001,

 • najlepsze standardy i techniki audytowania – wymagania normy ISO 19011,

 • kierowanie zespołem audytorów systemu,

 • techniki prowadzenia wywiadów,

 • raportowanie wyników audytu.

 •  

CERTYFIKATY

Szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzonym przez Jednostkę Certyfikującą Osoby, która spełnia wymagania normy ISO/IEC 17024 oraz posiada akredytację PCA.  

Certyfikat otrzymują Państwo po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego oraz po spełnieniu warunków dla danego obszaru certyfikacji. Ważność certyfikatu wynosi 3 lata.

Certyfikat uprawnia do przeprowadzania audytów w bezpieczeństwie informacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami:

 • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r.,
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzania audytów z dnia 12 października 2018 r., stanowiące uzupełnienie przepisów ww. Ustawy

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie akredytowane realizowane zgodnie z wytycznymi IRCA. Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy ISO/IEC 27001:2023 lub 27001:2017.

Szkolenie odbywa się w wersji stacjonarnej lub e-learningowej (na odległość za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top