SZKOLENIA – AUDYTOR WIODĄCY – AUDYTOR WIODĄCY ISO/IEC 22301

aUDYTOR WIODĄCY

ISO/IEC 22301

OPIS SZKOLENIA

Udział w niniejszym szkoleniu daje uczestnikom umiejętności i wiedzę o kierowaniu i przeprowadzaniu skutecznych audytów systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymogami najnowszej wersji normy PN-EN ISO 22301:2020 oraz ISO 19011 – wytycznych dla Audytu Systemów Jakości. Szkolenie wyjaśnia zasady i sposoby niezależnego audytu systemu zarządzania ciągłości biznesowej i prowadzi uczestników przez cały proces audytu – od zarządzania programem audytu do składania raportów odnośnie wyników audytu. Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności przeprowadzania audytu w oparciu o standardowe nauczanie w grupie, praktyczną naukę w grupach, warsztaty grupowe i otwartą dyskusję na forum. Uczestnicy szkolenia pozyskują również wiedzę i umiejętności dotyczące metodologii oraz praktycznego przeprowadzenia analizy BIA – Business Impact Analysis.

pROGARM SZKOLENIA

 • Zapoznanie z całością normy PN-EN ISO 22301:2020,
 • Minimalna dokumentacja systemu PN-EN ISO 22301:2020,
 • Porównanie zapisów normy do praktycznych rozwiązań i procedur,
 • Metodologia przeprowadzenia analizy BIA – Business Impact Analysis,
 • Raportowanie wyników analizy BIA,
 • Techniki prowadzenia audytu ciągłości działania,
 • Dokumentacja i dowody z audytu,
 • Skuteczna komunikacja w trakcie prowadzenia wywiadów audytowych,
 • Kierowanie audytem systemu zarządzania ciągłości działania,
 • Sposoby prowadzenia przeglądów zarządzania systemem ciągłości działania,
 • Ścieżka certyfikacyjna ISO,
 • Raportowanie wyników audytu.

CERTYFIKATY

Szkolenie kończy się egzaminem, którego rezultaty są podstawą do wydania certyfikatu ukończenia kursu audytora wiodącego ISO 22301:2020. Na egzamin składają się: ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zaliczenie egzaminu pisemnego. W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin. W trakcie szkolenia udostępnione zostaną szczegółowe informacje odnośnie egzaminu. Certyfikat uzyskania tytułu Audytora Wiodącego wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim.

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie akredytowane realizowane zgodnie z wytycznymi IRCA. Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy PN-EN 22301:2020.

Szkolenie odbywa się w wersji stacjonarnej lub e-learningowej (na odległość za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top